Skip to content

Termeni şi condiţii

Termeni de utilizare Bine aţi venit pe situl informativ al companiei Office Depot (“Sit”) pe World Wide Web. Vă rugăm să consultaţi termenii de utilizare care guvernează întrebuinţarea acestui Sit de către dumneavoastră. Prin accesarea, răsfoirea, sau întrebuinţarea acestui Sit, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi acceptat să vă supuneţi din punct de vedere legal acestor termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni vă  rugăm nu folosiţi Situl.

Office Depot controlează şi administrează acest Sit din birourile sale din Romania. Toate reclamaţiile, disputele şi interpretările, referitoare la, inclusiv întrebuinţarea acestui Sit şi a materialelor incluse aici intră sub incidenţa exclusivă a legilor din Romania. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă rugăm nu folosiţi Situl. Dacă alegeţi să accesaţi situl din altă locaţie, o faceţi din proprie iniţiativă şi sunteţi răspunzător de respectarea legilor locale în vigoare.

Cu excepţia informaţiei istorice conţinute aici, aspectele privitoare la companie discutate aici reprezintă afirmaţii referitoare la viitor care implică riscuri şi incertitudini detaliate din când în când în rapoartele companiei înregistrate în cadrul Comisiei de Valori Mobiliare şi Burse din SUA, inclusiv cele mai recente formulare 10-K and 10-Q ale companiei.

CONŢINUT, DREPT DE PROPRIETATE ŞI RESTRICŢII DE UTILIZARE ALE SITULUI

Informaţiile conţinute în acest Sit inclusiv, fără restricţii, toate imaginile, ilustraţiile, design-urile, logo-urile, fotografiile, videoclipurile, scrierile şi alte materiale care apar aici sunt protejate de drepturi de autor, mărci înregistrate, imagine comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute, controlate sau sub licenţa (toate fiind denumite aici printr-un termen colectiv “Conţinut” sau “Conţinuturi” ) Office Depot Inc. sau a subsidiarelor şi a filialelor sale (“Office Depot”), sau sunt proprietatea deţinătorilor lor de drept. Numele Office Depot şi logo-ul Office Depot sunt mărci înregistrate ale Office Depot.

Cu excepţia cumpărăturilor online sau a plasării de comenzi, nicio parte din Conţinutul Sitului nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afişată, postată electronic sau mecanic, transmisă, înregistrată, oglindită în orice fel sau copiată, fără permisiunea scrisă a companiei Office Depot sau a proprietarului de drept al drepturilor de autor.

Vă atragem atenţia asupra faptului că permisiunea acordată se reziliază automat dacă încălcaţi oricare dintre termenii şi condiţiile Sitului. Orice utilizare a Conţinutului Sitului inclusiv reproducerea pentru alte scopuri decât cele menţionate mai sus poate încălca legi referitoare la drepturi de autor sau la mărci înregistrate.

DECLINAREA GARANŢIEI

OFFICE DEPOT VÃ FURNIZEAZÃ ACEST SIT ŞI CONŢINUTUL SÃU ‘CA ATARE’ ŞI NU FACE NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, INCLUSIV, FÃRÃ LIMITARE, GARANŢII SAU CONDIŢII DE TITLU SAU GARANŢII IMPLICITE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCÃLCARE. DEŞI OFFICE DEPOT CONSIDERÃ CÃ ACEST CONŢINUT ESTE CORECT, COMPLET ŞI ACTUAL, OFFICE DEPOT NU DECLARÃ SAU GARANTEAZÃ CÃ INFORMAŢIA EXISTENTÃ PE ACEST SIT ESTE CORECTÃ, COMPLETÃ SAU ACTUALÃ.

DECLINAREA RÃSPUNDERII

COMPANIA OFFICE DEPOT NU VA FI ŢINUTÃ RĂSPUNZÃTOARE PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, EXEMPLARE, SAU DE CONSECINŢÃ SAU DE ORICE ALTÃ NATURÃ, INCLUSIV DAR FÃRÃ LIMITARE, PIERDEREA UTILIZÃRII, DE DATE, SAU DE PROFITURI, INDIFERENT DE TIPUL DE ACŢIUNE, INCLUSIV DAR FÃRÃ LIMITARE LA CONTRACT, NEGLIJENŢÃ, SAU ALTE ACŢIUNI PREJUDICIABILE, TOATE REZULTÃND DIRECT DIN SAU ÎN LEGÃTURÃ CU ÎNTREBUINŢAREA, COPIEREA SAU AFIŞAREA CONŢINUTULUI ACESTUI SIT. Din dorinţa de a oferi clienţilor săi cea mai actuală informaţie, Office Depot va face, din când în când, modificări în Conţinut sau în ceea ce priveşte produsele sau serviciile descrise în acest Sit.

ÎNTREBUINŢAREA CONŢINUTULUI DUMNEAVOASTRÃ

Office Depot nu revendică dreptul de proprietate asupra conţinutului dumneavoastră. Cu toate acestea, pentru administrarea Sitului îi acordaţi companiei Office Depot o licenţă internaţională, de liberă reproducere, neexclusivă, irevocabilă şi sublicenţiabilă integral în vederea întrebuinţării, distribuţiei, reproducerii, adaptării, publicării, traducerii, reprezentării sau afişării publice a Conţinutului dumneavoastră (integral sau parţial) şi în vederea încorporării Conţinutului în cadrul altor materiale sau lucrări în orice format sau mediu cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior.

Această secţiune se referă numai la acele părţi ale siturilor noastre, cum ar fi Forumurile Utilizatorilor, care sunt concepute să le permită utilizatorilor să împărtăşească conţinut în mod liber între ei sau cu Office Depot. Nu se referă la Conţinut pe care îl împărtăşiţi, cu care contribuiţi sau pe care îl postaţi pe siturile noastre. De exemplu, nu se referă la conţinut găzduit de Photoshop.com sau Acrobat.com. Pentru servicii de acest gen vom oferi drepturi de licenţă personalizate care sunt în acord cu spiritul şi intenţia acestor servicii şi care sunt adecvate pentru toate tipurile de conţinut pe care noi ne aşteptăm să le împărtăşiti cu ei. Aşadar vă încurajăm să fiţi selectivi când decideţi cu ce conţinut să contribuiţi sub această licenţă şi vrem să fiţi siguri că sunteţi de acord să acordaţi drepturile de mai sus unui conţinut anume.

Google Analytics

Acest sit web foloseşte Google Analytics, un “web analytics service” (un serviciu de analiză web) furnizat de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics foloseşte fişiere “cookie”; acestea sunt documente text plasate pe calculatorul dumneavoastră care ajută situl web să analizeze cum este folosit situl de către utilizatori. Informaţia generată de cookie despre întrebuinţarea sitului de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP) va fi transmisă şi stocată de Google pe servere din Statele Unite. Google va folosi această informaţie pentru evaluarea întrebuinţării sitului de către dumneavoastră, pentru rapoarte de compilare despre activitatea sitului web pentru operatorii web şi pentru a furniza alte servicii referitoare la activitatea sitului web şi întrebuinţarea internetului. Compania Google poate totodată transfera această informaţie către terţe părţi când legea o obligă acest lucru, sau când astfel de terţe părţi procesează informaţia ca reprezentant al Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte informaţii deţinute de Google. Puteţi refuza să folosiţi fişierele cookie prin activarea setărilor adecvate de pe browser-ul dumneavoastră. Dar, vă semnalăm faptul că dacă faceţi acest lucru este posibil să nu mai puteţi folosi acest sit web la capacitate maximă. Prin întrebuinţarea acestui sit, sunteţi de acord ca Google să proceseze informaţia despre dumneavoastră în felul şi pentru scopurile menţionate mai sus.

Feedback

Prin postarea de idei, sugestii, documente şi/sau propuneri (“Feedback”) către Office Depot prin paginile sale web de primire a sugestiilor, de feedback, wiki, forum sau pagini web similare, aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord că (i) Feedback-ul dumneavoastră nu conţine informaţii confidenţiale sau supuse dreptului dumneavoastră de proprietate sau al unor terţe părţi; (ii) compania Office Depot nu este supusă vreunei obligaţii de confidenţialitate, explicită sau implicită referitoare la Feedback; (iii) compania Office Depot, la latitudinea sa, este îndreptăţită să folosească şi divulge Feedback-ul pentru orice scop, în orice fel, prin orice media din întreaga lume; (iv) compania Office Depot poate deja fi în proces de analizare sau de dezvoltare a ceva asemănător Feedback-ului; (v) Feedback-ul devine în mod automat proprietatea companiei Office Depot fără vreo obligaţie către dumneavoastră; şi (vi) dumneavoastră nu sunteţi îndreptăţit la niciun fel de compensare sau rambursare din partea Office Depot pentru Feedback sub nici formă.

REVIZUIREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Office Depot poate revizui aceşti termeni de întrebuinţare prin actualizarea acestei postări. Sunteţi de acord ca în eventualitatea că termenii de utilizare ai vreunei părţi a acestui sit nu se pot pune în aplicare, restul termenilor şi condiţiilor vor rămâne în vigoare. Prin utilizarea acestui Sit sunteţi de acord să vă supuneţi din punct de vedere legal oricăror revizuiri şi va trebui prin urmare să vizitaţi periodic această pagină şi să decideţi care sunt termenii de utilizare în vigoare la momentul respectiv cărora trebuie să vă supuneţi din punct de vedere legal.