Skip to content

Office Depot, membru fondator al Asociaţiei Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri din România (ABSL)

By Lavinia Florea | | 0

Office Depot este unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri din România (ABSL), o asociaţie care reuneşte companii multinaţionale de renume din industria externalizării proceselor de afaceri (Business Process Outsourcing – BPO), centrelor de servicii partajate (Shared Service Centers – SSC), externalizării serviciilor informatice (Information Technology Outsourcing – ITO) și cercetării şi dezvoltării (Research and Development – R&D). Membrii actuali ai asociaţiei sunt Office Depot, Oracle, WNS, Genpact, HP, Microsoft, Wipro.

ABSL România îşi propune sprijinirea dezvoltării pe termen lung a acestui sector, crearea unei notorietăţi pozitive a acestuia şi creşterea atractivităţii pieței locale pentru investiţii. De asemenea, ABSL doreşte să îmbunătăţească dialogul şi colaborarea în cadrul industriei serviciilor de afaceri, prin facilitarea schimbului de experienţă şi bune practici între actorii de pe piaţa locală. Mai mult, asociaţia sprijină soluţiile care favorizează dezvoltarea mediului antreprenorial şi bunele practici în afaceri, analizează oportunităţile de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi recomandă modificări pentru sistemul de învăţământ din România în vederea adaptării la cerinţele pieţei muncii. De asemenea, colaborează atât cu autorităţile centrale şi locale, cât şi cu comunitatea de afaceri pentru a sprijini investiţiile de ambele părţi şi implicarea la nivelul comunităţilor locale. Un obiectiv cheie al ABSL este să dezvolte şi să atragă persoane talentate, potrivite pentru acest sector, prin influenţarea curiculei universitare, ceea ce va permite companiilor de profil să găsească persoane bine instruite şi să-şi lărgească aria de selecţie.

Membrii asociaţiei doresc să crească vizibilitatea acestui sector, întrucât, potrivit unui studiu din 2012 al Mercury Reseach, oamenii sunt mai conştienţi de existenţa altor industrii – FMCG (81%), Telecom (76%), Retail (76%), Financiar (75%), Energie (67%) and IT (66%) – decât a sectorului de servicii pentru afaceri (43%). Acest sector are un potenţial imens – peste 11.000 de noi locuri de muncă au fost create din 2008, existând în continuare proviziuni de creştere de peste 10%. România se află pe locul 9 la nivel global în rândul locaţiilor preferate în vederea externalizării serviciilor pentru afaceri, la nivel european fiind devansată doar de Marea Britanie şi Polonia.

0 comentarii on Office Depot, membru fondator al Asociaţiei Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri din România (ABSL)

Tell us what do you think.

Nu sunt comentarii la acest articol

Add a Comment

Fill in the form and submit.