Skip to content

Cultura Centrului nostru

  • Gândirea orientată către client, condusă de valorile noastre fundamentale: orientarea către client, incluziunea, responsabilitatea, integritatea, munca în echipă, inovația, comunicarea deschisă, entuziasmul și responsabilizarea.
  • Managementul cunoștințelor, pentru a face sistemele de afaceri și documentația proceselor disponibile tuturor angajaților noștri, pentru a promova învățarea continuă și schimbul de cunoștințe.
  • Gândirea “lean” (fluxuri de proces optime), prin faptul că ne măsurăm performanțele, ne concentrăm pe valoarea adăugată a activităților pentru clienții noștri și ne îmbunătățim continuu procedurile de lucru.
  • Cheltuirea inteligentă (reflectată în situaţiile financiare), prin evaluarea cheltuielilor, utilizarea eficientă a tehnologiei pentru eficientizarea operațiunilor, urmărirea randamentului investițiilor și gestionarea Centrului ca pe propria afacere.
  • Recrutarea, dezvoltarea și retenţia talentelor, prin continua atragere și îndrumare a angajaţilor, prin furnizarea de programe extensive de instruire, prin oferirea unei compensații echitabile și realizarea unui management al talentelor eficient.